Τιμές κλεισίματος ΝΕΑς αγοράς την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των εταιρειών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 16ης Αυγούστου 2022: