Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑ της 9ης Οκτωβρίου 2019 (pic)

Με κέρδη της τάξεως του 0,31% και στις 908,00 μονάδες έκλεισε ο Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 9ης Οκτωβρίου.

Συναλλαγές 50 μετοχών, αξίας 140,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με την τιμή κλεισίματος να είναι στo 2,800 €. Επίσης, συναλλαγές 1.095 μετοχών, αξίας 1.127,85 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε, με την τιμή κλεισίματος να είναι στo 1,030 €. Τέλος, συναλλαγές 350 μετοχών, αξίας 3.048,50 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στo 8,710 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (22.524 μετοχές), την KERVERUS HOLDING IT (CYPRUS) PLC (265 μετοχές), τη NET INFO (6.526 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (700 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (50.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (1.650 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η Δ & Σ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (2.000 μετοχές), η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (1.550 μετοχές), η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε (10.000 μετοχές), η FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε. (1.404 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (445 μετοχές).