Εισαγωγή της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. στη Ν.Ε.Α. του ΧΑΚ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 58 (1) του Νόμου του ΧΑΚ, ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, 297.023 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 της εταιρείας «ΑΙΧΜΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων». Οι κύριες δραστηριότητες της εκδότριας εταιρείας είναι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επιχειρηματίες, επενδυτές και σε φορείς του Δημοσίου.

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω μετοχών θα αρχίσει στις 10 Απριλίου 2012 και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του πιο πάνω Μητρώου στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.

Ο ελληνικός και αγγλικός κωδικός των μετοχών είναι ΕΧΜΙ/ EHMI αντίστοιχα, το δε ISIN Code τους θα είναι CY0102430218.

https://www.stockwatch.com.cy/el/announcement/eisagogi-tis-aihmi-ae-sti-nea-toy-hak