Συμφωνία Capital Market Experts με Aval In

Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφει σε ειδική εκδήλωση στη Σόφια μεταξύ της Capital Markets Experts A.E. και της τοπικής χρηματιστηριακής-επενδυτικής εταιρίας Aval In JSC, η οποία είναι μέλος, τόσο του Χρηματιστηρίου της Σόφιας, όσο και του Βουλγάρικου Αποθετηρίου.

Το σύμφωνο υπέγραψαν, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Markets Experts A.E. κ. Βασίλειος Μάργαρης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αντιπρόεδρο της εταιρίας κ. Ιωάννη Αδαμίδη και η Πρόεδρος της Aval In JSC κα. Bistra Ilkova.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί, ότι αμφότεροι είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, από τις θέσεις που παλαιότερα κατείχαν, ο μεν κ. Μάργαρης ως Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και στέλεχος του Ομίλου της Ε.Χ.Α.Ε. και η κα. Ίλκοβα, ως Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Σόφιας.

Η συμφωνία προβλέπει, ότι οι δύο εταιρίες θα αναλάβουν από κοινού την υποστήριξη ελλήνων επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Βουλγαρία, αλλά και βουλγάρικων εταιριών που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν επενδυτικά στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, θα σχεδιαστούν κοινές δράσεις με στόχο αφενός την παρουσίαση σε θυγατρικές ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται ήδη στη Βουλγαρία, των προοπτικών εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο της Σόφιας και ως παράλληλη εισαγωγή στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και αφετέρου σε βουλγάρικες εταιρίες την προοπτική εισαγωγής τους στη ΝΕΑ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, στοχεύοντας στα βουλγαρικά κεφάλαια που «σταθμεύουν» στη Μεγαλόνησο.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η Πρόεδρος της Αval In JSC, κ. Ilkova, δήλωσε «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα αποτελέσει την απαρχή μιας επιτυχούς συνεργασίας με την Capital Markets Experts, όχι μόνο στον επενδυτικό χώρο που συνιστούν η Ελλάδα και η Βουλγαρία, αλλά, με κοινά projects, σε όλο το χώρο της Βαλκανικής».

Η Capital Markets Experts A.E. (www.camex.gr), θεωρεί από την πλευρά της, ότι η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μια ακόμη κίνηση ενδυνάμωσης της παρουσίας της στο χώρο της Βαλκανικής, η οποία θα βοηθήσει σε στρατηγικό επίπεδο τις ελληνικές εκείνες επιχειρήσεις, που θεωρούν ότι η κρίση έχει ημερομηνία λήξης και ότι επί του παρόντος θα πρέπει να προετοιμάζονται με στρατηγικές κινήσεις για την επόμενη μέρα.

http://www.euro2day.gr/news/market/article/674542/symfonia-capital-market-experts-me-aval-in.html