Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 3ης Ιουλίου 2024

Χωρίς συναλλαγές συνεχίστηκε και σήμερα η δραστηριότητα για τη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης συνεπώς παραμένει στις 1.475,71 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά το βάθος της αγοράς, η Wealthavenue ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με 3.050 μετοχές σε εντολές πώλησης. Με 500 μετοχές σε εντολές πώλησης βρήκε το κλείσιμο και την UPYACHTING. Ακόμη, 4.000 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global και 1.000 για την PROSPERTREE PLC. Επιπλέον, με 200 μετοχές σε εντολές πώλησης έκλεισε την ημέρα η iDNA Genomics καθώς και με 50 σε εντολές αγοράς. Με 200 μετοχές σε εντολές αγοράς έκλεισε και η EFA Holdings ενώ με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση και για την Mettmann. Τέλος, με 300 μετοχές σε εντολές αγοράς έκλεισε η Κ. Κουιμτζής Α.Ε. και με 1.000 η Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. .