Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 5ης Ιουλίου 2024

Με τζίρο αξίας € 4.000,00 ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. χωρίς να παρουσιαστούν μεταβολές στον Γενικό Δείκτη ο οποίος έκλεισε την εβδομάδα στις 1.475,76 μονάδες.

Το σύνολο των συναλλαγών περιορίστηκε στην First Advisory and Holdings με την τιμή να διατηρείται στα € 20,00.

Σε ό,τι αφορά το βάθος της αγοράς, η Wealthavenue ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με 2.250 μετοχές σε εντολές πώλησης. Με 8.220 μετοχές σε εντολές πώλησης βρήκε το κλείσιμο και την UPYACHTING. Ακόμη, 4.000 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global και 1.000 για την PROSPERTREE PLC. Επιπλέον, με 200 μετοχές σε εντολές πώλησης έκλεισε την ημέρα η iDNA Genomics. Ακόμη, με 600 μετοχές σε εντολές αγοράς έκλεισε και η EFA Holdings ενώ με 500 μετοχές σε εντολές αγοράς ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση και για την Mettmann. Τέλος, με 300 μετοχές σε εντολές αγοράς έκλεισε η Κ. Κουιμτζής Α.Ε. και με 1.000 η Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. .

Το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. αποφάσισε επίσης την τοποθεσία σήμανσης (Σ) στους τίτλους της Wealthavenue, λόγω αντίστροφης εξαγοράς των εταιρειών GMM Global Money Managers AIFM Ltd και GMM Global Money Managers Ltd από την εισηγμένη ενώ από την αρχή της εβδομάδος έχουν τεθεί σε αναστολή οι τίτλοι της ZREES FRACTION PLC λόγω της έλλειψης ορισμένου Συμβούλου Εισαγωγής.