Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 1ης Ιουλίου 2024

Δυναμική ήταν η κίνηση του Ιουλίου για Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ο τζίρος της ημέρας ανήλθε σε € 3.443,40 και ο Γενικός Δείκτης σκαρφάλωσε κατά 0,03% στις 1.475,71 μονάδες.

Η Wealthavenue απορρόφησε μέρος της ρευστότητας με μικρή αύξηση της τιμής (+0,89%) ενώ μεγάλες ζημίες υπέστη η μετοχή της UPYACHTING, χάνοντας το 7,69% της αξίας της (€ 0,48). Στα € 20,00 διαμορφώθηκε η τιμή της First Advisory and Holdings, έπειτα από άνοδο της τάξης του 5,26%.

Σε ό,τι αφορά το βάθος της αγοράς, η Wealthavenue ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με 3.350 μετοχές σε εντολές πώλησης. Με 8.110 μετοχές σε εντολές πώλησης βρήκε το κλείσιμο και την UPYACHTING. Ακόμη, 4.000 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global και 1.000 για την PROSPERTREE PLC. Επιπλέον, με 200 μετοχές σε εντολές πώλησης έκλεισε την ημέρα η iDNA Genomics.

Τέλος, 50.000.000 μετοχές της Yoda Plc, ονομαστικής αξίας € 0,50, εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στην εταιρεία Atale Enterprises Limited, με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης, στην τιμή των € 0,70 και ταυτόχρονα εισήχθησαν στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. φέροντας το σύνολο των εισηγμένων μετοχών σε 1.852.096.023.