Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 14ης Ιουνίου 2024

Χωρίς συναλλαγές έκλεισε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για τη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός δείκτης συνεπώς παρέμεινε στις 1.475,01 μονάδες, που αποτελεί και ιστορικό υψηλό.

Σε ό,τι αφορά το βάθος της αγοράς, η Wealthavenue ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με 7.060 μετοχές σε εντολές πώλησης. Με 7.920 μετοχές σε εντολές πώλησης βρήκε το κλείσιμο και την UPYACHTING. Ακόμη, 2.000 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global και 2.000 προς αγορά για την Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε.. Σε εντολές αγοράς βρίσκονται 300 μετοχές της Κ. Κουιμτζής Α.Ε. και 500 της Mettman Public Company Ltd επίσης. Ακόμη, με 200 μετοχές σε εντολές πώλησης έκλεισε την ημέρα η iDNA Genomics και τέλος, με 400 μετοχές σε εντολές αγοράς έκλεισε η EFA Holdings Plc.