Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 3ης Ιουνίου 2024

Σταθερός παρέμεινε στην πρώτη συνεδρίαση του Ιουνίου ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. , κλείνοντας στις 1.453,69 μονάδες χωρίς νέες συναλλαγές.

Σε ό,τι αφορά το βάθος της αγοράς, η Wealthavenue ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με 1.805 μετοχές σε εντολές πώλησης. Με 1.910 μετοχές σε εντολές πώλησης βρήκε το κλείσιμο και την UPYACHTING. Ακόμη, 2.000 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global και 1.000 προς αγορά για την Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε.. Σε εντολές αγοράς βρίσκονται 300 μετοχές της Κ. Κουιμτζής Α.Ε. και 350 της Mettman Public Company Ltd επίσης. Τέλος, με 200 μετοχές σε εντολές πώλησης έκλεισε την ημέρα η iDNA Genomics και με 400 σε εντολές αγοράς η EFA Holdings Plc.