Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 10ης Μαΐου 2024

Χωρίς συναλλαγές ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής 10 Μαΐου, για τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. , με συνέπεια ο Γενικός Δείκτης να παραμείνει στις 1.416,77 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά το βάθος της αγοράς, σε 600 αριθμούνται οι μετοχές της EFA Holdings που βρίσκονται σε ζήτηση. Η Wealthavenue ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με 4.900 μετοχές σε εντολές πώλησης. Με 2.710 μετοχές σε εντολές πώλησης βρήκε το κλείσιμο και την UPYACHTING. Ακόμη, 4.000 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global και 600 για την iDNA Genomics. Σε εντολές αγοράς βρίσκονται 300 μετοχές της Κ. Κουιμτζής Α.Ε. και 1.000 της Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. ενώ 10.000 μετοχές σε εντολές ζήτησης έχει και η Frenco Plc. Τέλος, με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς βρίσκεται και η Mettmann.