Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 28ης Νοεμβρίου 2023

Χωρίς συναλλαγές συνεχίστηκαν οι συνεδριάσεις για τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. με τον Γ.Δ. να παραμένει στις 1.355,49 μονάδες.

Το βάθος της αγοράς μίκρυνε με την απόσυρση των εντολών στις μετοχές της Vonpende Holdings και της The Mall of Cyprus (MC) Plc. Οι 3.000 ζητούμενες μετοχές παραμένουν για την Δ.& Σ. Αναστόπουλος Α.Ε. ενώ η C.O. Cyprus Opportunity Energy συνεχίζει να βρίσκεται με 30.000 μετοχές σε εκκρεμή αιτήματα πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς και 15.892 σε εντολές πώλησης. Με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η UPYACHTING και 5.250 σε εντολές πώλησης ενώ 3 είναι οι μετοχές της Hangji Global, οι οποίες βρίσκονται προς πώληση. Αντίθετα, σε εντολές αγοράς βρίσκονται 2.000 μετοχές της Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. και σε 300 υπολογίζονται οι ζητούμενες μετοχές της Κ. Κουιμτζής Α.Ε. . Με 1.000 μετοχές σε εντολές πώλησης βρίσκεται και η PROSPERTREE ενώ 1.500 μετοχές προς πώληση διατηρούνται και για την Contract.

Το σημαντικότερο ίσως νέο της ημέρας είναι η εισαγωγή επιπλέον 49.950.000 μετοχών της Enteca Plc. Η έκδοση και παραχώρηση των νέων μετοχών έγινε στην τιμή των € 15,00 (στην ίδια με τις υφιστάμενες) και αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατά περισσότερο από € 750 εκατομμύρια.