Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 20ης Νοεμβρίου 2023

Χωρίς συναλλαγές συνεχίστηκε η δραστηριότητα για τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. με τον Γ.Δ. να παραμένει νομοτελειακά στις 1.355,49 μονάδες.

Ως προς το βάθος της αγοράς δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις καθώς παραμένουν οι 3.000 ζητούμενες μετοχές της Δ.& Σ. Αναστόπουλος Α.Ε. ενώ η C.O. Cyprus Opportunity Energy συνεχίζει να βρίσκεται με 30.000 μετοχές σε εκκρεμή αιτήματα πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς και 13.994 σε εντολές πώλησης. Με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η UPYACHTING και μόλις 950 πλέον σε εντολές πώλησης ενώ 3 είναι οι μετοχές της Hangji Global, οι οποίες βρίσκονται προς πώληση. Αντίθετα, σε εντολές αγοράς βρίσκονται 2.000 μετοχές της Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. . Σε 300 υπολογίζονται οι ζητούμενες μετοχές της Κ. Κουιμτζής Α.Ε. και 80 μετοχές σε εντολές αγοράς διατηρεί η The Mall of Cyprus (MC) Plc ενώ 30 είναι οι μετοχές που βρίσκονται σε εντολές αγοράς για την Vonpende Holdings. Τέλος,  με 1.000 μετοχές σε εντολές πώλησης βρίσκεται και η PROSPERTREE ενώ 1.500 μετοχές προς πώληση διατηρούνται και για την Contract.