Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 18ης Οκτωβρίου 2023

Στις 1.354,82 μονάδες διαμορφώθηκε ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης.

Ο τζίρος έφθασε τα € 1.305,00 και αφορούσε εξ ολοκλήρου τίτλους της Wealthavenue, η τιμή της οποίας σημείωσε άνοδο 0,46% και ανήλθε σε € 0,436.

Ως προς το βάθος της αγοράς,  η C.O. Cyprus Opportunity Energy συνεχίζει να βρίσκεται με 30.000 μετοχές σε εκκρεμή αιτήματα πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς και 4.035 σε εντολές πώλησης. Με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η UPYACHTING καθώς και με 7.600 μετοχές προς πώληση ενώ σε 3 μειώθηκαν οι μετοχές της Hangji Global, οι οποίες βρίσκονται προς πώληση. Αντίθετα, σε εντολές αγοράς βρίσκονται 2.000 μετοχές της Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. . Σε 250 υπολογίζονται οι ζητούμενες μετοχές της Κ. Κουιμτζής Α.Ε. και τέλος, 250 μετοχές της PROSPERTREE PLC διατίθενται προς πώληση.