Τιμές κλεισίματος ΝΕΑς αγοράς την Τετάρτη 18 Οκωβρίου 2023

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των εταιρειών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 18ης Οκωβρίου 2023: