Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 2ας Οκτωβρίου 2023

Η είσοδος στον Οκτώβριο βρίσκει για ακόμη μία μέρα τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. χωρίς διαπραγματεύσεις και τον Γενικό Δείκτη στις 1.354,70 μονάδες.

Σχετικά με το βάθος της αγοράς, προστέθηκαν 10.000 μετοχές της Frenco Plc σε αιτήματα αγοράς. Μηδενική διαφοροποίηση ως προς τις υπόλοιπες, αφού η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 500 μετοχές σε εντολές αγοράς και 18.190 σε εντολές πώλησης. Με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η UPYACHTING, καθώς και με 2.500 μετοχές προς πώληση. Επίσης, 1.997 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global. Αντίθετα, σε εντολές αγοράς βρίσκονται και 3.000 μετοχές της Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. ενώ με 2.000 ζητούμενες μετοχές συνεχίζει η Yoda Plc και με 250 η Κ. Κουιμτζής Α.Ε. . Τέλος, 250 μετοχές της PROSPERTREE PLC διατίθενται προς πώληση.

Το σημαντικό γεγονός της ημέρας αποτελεί η έναρξη διαπραγματεύσεων για την Rianeson Investments Plc. Η επενδυτική εταιρεία, η οποία ασχολείται εξ ολοκλήρου με τον χώρο του real estate και εκπονεί αυτή τη στιγμή ένα φιλόδοξο πρότζεκτ κατασκευής πολυτελών κατοικιών στην Πάρο, εισήχθη στην οικογένεια της Ν.Ε.Α.ς μετά από την στρατηγική καθοδήγηση της CA.M.EX. . Η συμβουλευτική εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ηγετική της παρουσία στο Χ.Α.Κ. φθάνοντας αισίως τις 19 εισαγωγές.