Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 20ης Σεπτεμβρίου 2023

Στα € 1.361,88 διαμορφώθηκε ο τζίρος  κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. . Ωστόσο, ο Γ.Δ. διατηρήθηκε στις 1.354,70 μονάδες, μιας και δεν υπήρξε μεταβολή στις τιμές διαπραγμάτευσης.

Σχετικά με το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 500 μετοχές σε εντολές αγοράς και 36.026 σε εντολές πώλησης. Παρέμειναν οι 80 μετοχές της The Mall of Cyprus προς αγορά ενώ με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η UPYACHTING, η οποία όμως επέστρεψε στις 2.500 μετοχές προς πώληση. Επίσης, 1.997 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global. Αντίθετα, σε εντολές αγοράς βρίσκονται 30 μετοχές της Vonpende Holdings και 3.000 της Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε.. Με 2.000 ζητούμενες μετοχές συνεχίζει η Yoda Plc ενώ σε εντολές αγοράς βρίσκονται 200 μετοχές της Κ. Κουιμτζής Α.Ε. και 100 της Mettmann Public Company Ltd. Τέλος, 250 μετοχές της PROSPERTREE PLC έχουν τεθεί προς πώληση.