Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 1ης Ιουνίου 2023

Χωρίς συναλλαγές ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ιουνίου για τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. με τον Γενικό Δείκτη να κυμαίνεται στις 1.296,67 μονάδες.

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 3.810 μετοχές σε εντολές αγοράς. Η Wealthavenue έκλεισε με 500 μετοχές σε εντολές αγοράς και 21.241 σε εντολές πώλησης. Παραμένουν οι 80 μετοχές της The Mall of Cyprus που έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 250 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς και άλλες 2.500 σε εντολές πώλησης ενώ 1.997 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global. Μόλις 1 μετοχή της iDNA έχει τεθεί προς πώληση ενώ στον αντίποδα 5 μετοχές της Theon International έχουν τεθεί σε εντολές αγοράς. Τέλος, 200 μετοχές έμειναν σε εκκρεμότητα για αγορά από την Mettmann ενώ με 20 σε ανοιχτές εντολές παραμένει και η Vonpende Holdings.

Κατρακύλησε στα € 3,60 η τιμή της Interlife στο Χ.Α. έπειτα από πτώση της τάξεως του 2,96%. Η διαφορά με τη Ν.Ε.Α. κατ’ επέκτασιν ελαττώθηκε σε € 0,06.