Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 31ης Μαΐου 2023

Χωρίς μεταβολές ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίασή του ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, παραμένοντας έτσι στις 1.296,66 μονάδες.

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 3.740 μετοχές σε εντολές αγοράς. Η Wealthavenue έκλεισε με 500 μετοχές σε εντολές αγοράς και 26.903 σε εντολές πώλησης. Ακλόνητο παραμένει το τοπίο στις υπόλοιπες εταιρείας με 80 μετοχές της The Mall of Cyprus να έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 250 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς και άλλες 2.500 σε εντολές πώλησης ενώ 1.997 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global. Μόλις 1 μετοχή της iDNA έχει τεθεί προς πώληση ενώ στον αντίποδα 5 μετοχές της Theon International έχουν τεθεί σε εντολές αγοράς. Τέλος, 200 μετοχές παρέμειναν σε εκκρεμότητα για αγορά από την Mettmann ενώ προστέθηκαν και 20 για την Vonpende Holdings.

Ανακόπηκε η ανοδική πορεία της Interlife στην Αθήνα και η τιμή υποχώρησε στα € 3,68 έπειτα από πτώση 1,60%. Η ψαλίδα με τη Ν.Ε.Α. υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στα € 0,14.