Τιμές κλεισίματος ΝΕΑς αγοράς την Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των εταιρειών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 31ης Μαΐου 2023: