Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 2ας Μαΐου 2023

Υποχώρησε στις 1.295,26 μονάδες ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., καθώς η μοναδική πραγματοποιηθείσα  συναλλαγή αφορούσε μία μετοχή της η Interlife Ασφαλιστικής, στέλνοντας την τιμή της εταιρείας στα € 3,32 και οδηγώντας τον Δείκτη σε πτώση της τάξεως του 0,09%.

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 2.199 μετοχές σε εντολές αγοράς. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς και 6.830 σε εντολές πώλησης. Ακόμη, 80 μετοχές της The Mall of Cyprus έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 250 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς και άλλες 1.950 σε εντολές πώλησης ενώ 1.997 μετοχές βρίσκονται προς πώληση για την Hangji Global. Τέλος, 1 μόλις μετοχή της iDNA έχει τεθεί προς πώληση.

Στο Χ.Α. η μετοχή της Interlife ανέκαμψε ελαφρώς και διαπραγματεύεται πλέον στα € 3,51. Σε συνδυασμό και με την μεγάλη πτώση της τιμής στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. η διαφορά ανάμεσα στα δύο ταμπλό εκτινάχθηκε σε € 0,19.