Σχόλιο μηνιαίας πορείας Ν.Ε.Α.ς Χ.Α.Κ. [03/2023]

Στις 1.296,92 μονάδες ολοκλήρωσε τον μήνα Μάρτιο ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. με τη διακύμανσή του να μην ξεπερνάει το 0,03%, κινούμενος ανοδικά. Η υψηλότερη τιμή κατεγράφη στις 29/3 στις 1.297,63 μονάδες ενώ μία μέρα αργότερα, την τελευταία μέρα του μήνα κατεγράφη η χαμηλότερη τιμή, η οποία ήταν και η τελική.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε € 2.461.970,09 με το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών να αφορά τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές των μετοχών της G.A.P. Vasiolopoulos. Όσον αφορά τις υπόλοιπες συναλλαγές η Wealthavenue κατέλαβε σχεδόν το 50% της ρευστότητας. Σημαντικό όγκο συναλλαγών κατέγραψαν επίσης η Interlife Ασφαλιστική η Solidus Securities και η Theon International. Η Wealthavenue σημείωσε άνοδο της τάξεως του 6,41%, φθάνοντας στα € 0,415.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε € 3.938.205.775, καταγράφοντας πολύ σημαντική αύξηση, της τάξης του 14,3%. Ο λόγος που παρατηρείται αυτό είναι η τιμή στην οποία πωλήθηκαν οι μετοχές της G.A.P. Vasiolopoulos στα € 0,33, η οποία όμως δεν καταγράφεται στο ταμπλό.

Στην αγορά των ομολογιών, παρατηρείται επίσης αύξηση, αν και σαφώς μικρότερη, με την αξία της αγοράς να σκαρφαλώνει στα € 841.351.766.

Ο Μάρτιος έφερε την αποχώρηση μιας εταιρείας από της σύνθεση της Ν.Ε.Α.ς. Συγκεκριμένα, στις 6 Μαρτίου διεγράφησαν οι τίτλοι της Kerverus Holding  IT, μετά από 10 έτη συνεχούς παρουσίας στο διαπραγματευτικό ταμπλό, με την CA.M.EX. να χάνει μία ενεργή εταιρεία.

Κατά τα άλλα δεν προκύπτει κάποια διαφοροποίηση στην κατάταξη των Nom.Ads. παραμένει αμετάβλητη, με την κορυφή να παραμένει στην CA.M.EX. με 18 εισαγωγές, ακολουθούμενη από την Prudens, η οποία αριθμεί 10 εισηγμένες. Στις υπόλοιπες θέσεις περιλαμβάνονται οι ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ Δ.Ε.Π.Ε με 6 εισαγωγές και 7 ενεργές και η Aeonic Securities και η CISCO με 4  εταιρείες. Από τους υπόλοιπους 60 εγκεκριμένους Nominated Advisors, μόλις 17 είναι ενεργοί, έχοντας από 0 έως 4 εισαγωγές ο καθένας.

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική απεικόνιση της πορείας του μήνα στους παρακάτω πίνακες.