Σχόλιο μηνιαίας πορείας Ν.Ε.Α.ς Χ.Α.Κ. [02/2023]

Στις 1.297,58 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. για τον Φεβρουάριο του 2023, κινούμενος πτωτικά κατά 0,15%. Η υψηλότερη τιμή παρουσιάστηκε στις 22/2 στις 1.297,58 μονάδες, η οποία ήταν και η τελική τιμή ενώ η χαμηλότερη σημειώθηκε στις 13/2 στις 1.295,29 μονάδες.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα € 100.000,00, εκ της οποίας η Interlife Ασφαλιστική κατέλαβε λίγο περισσότερο από το 50%. Άλλο ένα τέταρτο απορρόφησε η Wealthavenue και € 17.600,00 η iDNA Genomics. Τέλος, ένα μικρό περίοδο αφορούσε και συναλλαγές επί της UPYACHTING.

Η αξία όλων των μετοχών κινήθηκε πτωτικά με top loser να αναδεικνύεται η Interlife, έχοντας απωλέσει περισσότερο από 5% της αξίας της. Η Wealthavenue υπέστη τις επόμενες μεγαλύτερες απώλειες με την πτώση της να φθάνει το επίπεδο του 4,18% ενώ η iDNA κινήθηκε στο -1,10%. Η UPYACHTING υπέφερε λιγότερο από όλες αφού οι απώλειές της περιορίστηκαν στο 0,23%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε € 3.445.714.959, στα ίδια δηλαδή επίπεδα (-0,02%).

Μηδαμινή η διαφοροποίηση και στην αγορά των ομολόγων, με τη συνολική αξία της αγοράς να ανέρχεται σε € 827.149.047.

Ο Φεβρουάριος δεν έφερε αλλαγές στη σύνθεση της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν διαγραφές μετοχών αλλά ούτε και εισαγωγή νέων.

Συνεπώς και η κατάταξη των Nom.Ads. παραμένει αμετάβλητη, με την κορυφή να παραμένει στην CA.M.EX. με 18 εισαγωγές, ακολουθούμενη από την Prudens, η οποία αριθμεί 10 εισηγμένες. Στις υπόλοιπες θέσεις περιλαμβάνονται οι ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ Δ.Ε.Π.Ε με 6 εισαγωγές και 7 ενεργές και η Aeonic Securities και η CISCO με 4  εταιρείες. Από τους υπόλοιπους 60 εγκεκριμένους Nominated Advisors, μόλις 17 είναι ενεργοί, έχοντας από 0 έως 4 εισαγωγές ο καθένας.

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική απεικόνιση της πορείας του μήνα στους παρακάτω πίνακες.