Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 13ης Μαρτίου 2023

Στις 1.297,49 μονάδες έκλεισε σήμερα Δευτέρα 13 Μαρτίου ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. με το συνολικό τζίρο να ανέρχεται σε € 4.282,94 και να δημιουργείται εξ ολοκλήρου από τις συναλλαγές επί των μετοχών της Wealthavenue.

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 3.890 μετοχές σε εντολές αγοράς και 4 σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς και 2.240 σε εντολές πώλησης. Ακόμη, 80 μετοχές της The Mall of Cyprus έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 300 μετοχές της iDNA βρίσκονται σε εκκρεμείς εντολές πώλησης και 500 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς με άλλες 8.150 σε εντολές πώλησης. Τέλος, 5 μετοχές παρέμειναν σε εντολές αγοράς για την Theon International και 1.000 για την Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε..