Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 10ης Μαρτίου 2023

Ούτε σήμερα 10 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν νέες συναλλαγές στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να παραμείνει σταθερός στις 1.297,49 μονάδες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 2.240 μετοχές σε εντολές αγοράς και 2.004 σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς και 1.380 σε εντολές πώλησης. Ακόμη, 80 μετοχές της The Mall of Cyprus έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 300 μετοχές της iDNA βρίσκονται σε εκκρεμείς εντολές πώλησης και 500 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς με άλλες 2.050 σε εντολές πώλησης. Τέλος, 5 μετοχές παρέμειναν σε εντολές αγοράς για την Theon International.

Στην Αθήνα, η μετοχή της Interlife πραγματοποίησε εκ νέου πτώση της τάξεως του 0,54% και διαμορφώθηκε στα € 3,68, ανοίγοντας και πάλι την ψαλίδα κατά € 0,02 υπέρ του Χ.Α.Κ..