Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 30ης Ιανουαρίου 2023 #2

Στις 1.298,49 μονάδες διατηρήθηκε και σήμερα Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., παρόλο που πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές, συνολικής αξίας € 2.280,13.

Οι συναλλαγές αφορούσαν τους τίτλους των Interlife και Wealthavenue, χωρίς όμως να προκαλέσουν μεταβολές στις τιμές τους.

Όσον αφορά το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 3.166 μετοχές σε εντολές αγοράς και μόλις 4 σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 τίτλους σε εντολές αγοράς και 8.003 σε εντολές πώλησης. Ακόμη, 80 μετοχές της The Mall of Cyprus έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 2.000 μετοχές της G.A.P. Vassilopoulos βρίσκονται σε εκκρεμείς εντολές αγοράς. Τέλος, 500 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς και 12.800 σε πώλησης με 2.000 τίτλους να παραμένουν προς πώληση και για την Kerverus Holding IT.

Παρελθόν αποτελεί για τη Ν.Ε.Α. η εταιρεία Intraware, οι μετοχές τις οποίες αποσύρθηκαν από το διαπραγματευτικό ταμπλό, αφήνοντας έτσι το σύνολο των εταιρειών στις 55.

Στο Χ.Α. η μετοχή της Interlife υποχώρησε κατά 1,55% και οι τιμές των  δύο αγορών επανήλθαν σε ισορροπία (€ 3,80).