Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 11ης Ιανουαρίου 2023

Στις 1.297,55 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., με το τζίρο να διαμορφώνεται σε € 1.821,60 και τον Δείκτη να καταγράφει πτώση 0,01%.

Το σύνολο των συναλλαγών αφορούσε τις μετοχές της Interlife Ασφαλιστικής, η τιμή της οποίας υποχώρησε κατά 0,54% στα € 3,68.

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 2.500 μετοχές σε εντολές αγοράς και 4.400 σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 τίτλους σε εντολές αγοράς και 8.250 σε εντολές πώλησης. Ακόμη, 80 μετοχές της The Mall of Cyprus έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 2.000 μετοχές της G.A.P. Vassilopoulos βρίσκονται σε εκκρεμείς εντολές αγοράς καθώς και 4 μετοχές της Theon International. Τέλος, 500 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς και 1.700 σε πώλησης με 2.000 τίτλους να παραμένουν προς πώληση και για την Kerverus Holding IT.