Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 9ης Ιανουαρίου 2023

Στις 1.297,65 μονάδες παρέμεινε π Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., απουσία νέων συναλλαγών κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 7.500 μετοχές σε εντολές αγοράς και 4.400 σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 τίτλους σε εντολές αγοράς και 10.200 σε εντολές πώλησης. Ακόμη, 80 μετοχές της The Mall of Cyprus έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 2.000 μετοχές της G.A.P. Vassilopoulos βρίσκονται σε εκκρεμείς εντολές αγοράς καθώς και 4 μετοχές της Theon International. Τέλος, 1.000 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς και 2.040 σε πώλησης με 2.000 τίτλους να παραμένουν προς πώληση και για την Kerverus Holding IT.

Στην αγορά της Αθήνα, η μετοχή της Interlife ήρθε αντιμέτωπη με νέα υποχώρηση της τάξης του 0,53% και διαπραγματεύεται πλέον στα € 3,78, φέρνοντας το κενό με τη Ν.Ε.Α. στα € 0,08.