Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 4ης Ιανουαρίου 2023 #2

Στις 1.297,52 μονάδες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., πραγματοποιώντας τζίρο αξίας € 3.061,76.

Το σύνολο των συναλλαγών αφορούσε τις μετοχές της Interlife Ασφαλιστικής, η τιμή της οποίας υποχώρησε κατά 1,60% (€ 3,68).

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 7.080 μετοχές σε εντολές αγοράς και 4.234 σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 τίτλους σε εντολές αγοράς και 9.020 σε εντολές πώλησης. Ακόμη, 80 μετοχές της The Mall of Cyprus έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 2.000 μετοχές της G.A.P. Vassilopoulos βρίσκονται σε εκκρεμείς εντολές αγοράς ενώ τέλος, 1.000 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς και 2.040 σε πώλησης με 2.000 τίτλους να παραμένουν προς πώληση και για την Kerverus Holding IT.