Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 28ης Νοεμβρίου 2022

Στις 1.297,75 μονάδες διατηρήθηκε ο Γ.Δ. της Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγοράς του Χ.Α.Κ., απουσία νέων συναλλαγών.

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 3.700 μετοχές σε εντολές αγοράς και 700 σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 850 τίτλους σε εντολές αγοράς και 8.431 προς πώληση. Ακόμη, 80 μετοχές της The Mall of Cyprus έχουν τεθεί προς αγορά και 20 προς πώληση ενώ με 1.500 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 2.000 μετοχές της G.A.P. Vassilopoulos βρίσκονται σε εκκρεμείς εντολές αγοράς καθώς και 3 μετοχές της Theon International. Τέλος, 1.000 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς και 1.000 σε πώλησης με 500 τίτλοι να παραμένουν προς πώληση για την iDNA και 2.000 για την Kerverus Holding IT.

Στο ταμπλό του Χ.Α. η μετοχή της Interlife υποχώρησε κατά 1,52% και διαπραγματεύεται στα € 3,90. Συνεπώς, το spread με τη Ν.Ε.Α. ελαττώθηκε στα € 0,16.