Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 23ης Σεπτεμβρίου 2022

Στις 1.297,38 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., αυξημένος κατά 0,01%.

Το σύνολο των συναλλαγών αφορούσε τις μετοχές της Wealthavenue, η μετοχή της οποίας σκαρφάλωσε στα € 0,388, πραγματοποιώντας σημαντική άνοδο της τάξης του 2,37%.

Σχετικά με το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 90.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 2.150 σε εντολές αγοράς. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 1.000 τίτλους σε εντολές αγοράς και 6.510 προς πώληση.

Στο Χ.Α. η μετοχή της Interlife υποχώρησε ελαφρώς για να πέσει στα € 3,98 (-0,50%). Η διαφορά ανάμεσα στα δύο χρηματιστήρια εκτιμάται σε € 0,08.