Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 22ας Σεπτεμβρίου 2022

Στις 1.297,26 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης, με το τζίρο να διαμορφώνεται σε € 2.021,50.

Το σύνολο των συναλλαγών αφορούσε τις μετοχές της Wealthavenue, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 0,52% για να φθάσει στα € 0,379.

Σχετικά με το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 90.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 2.150 σε εντολές αγοράς και 1.200 σε εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 1.200 τίτλους σε εντολές αγοράς και 8.710 προς πώληση. Τέλος, 700 μετοχές τίθενται προς αγορά σε ανοιχτές εντολές για την Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε..