Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 19ης Σεπτεμβρίου 2022

Σταθερός ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. 1.297,29 μονάδες δίχως να πραγματοποιείται κάποια νέα συναλλαγή.

Σχετικά με το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 90.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 4.460 σε εντολές αγοράς. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 1.250 τίτλους σε εντολές αγοράς και 4.040 προς πώληση. Επιπλέον, με 2.500 μετοχές σε εκκρεμείς εντολές αγοράς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η Contract.

Στο διαπραγματευτικό ταμπλό της Αθήνας η μετοχή της Interlife απώλεσε τα κέρδη της προηγούμενης Πέμπτης και επέστρεψε στα € 4,00 (-0,50%). Η διαφορά με τη Ν.Ε.Α. υπολογίζεται σε € 0,10.