Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 15ης Σεπτεμβρίου 2022

Σταθερός ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. 1.297,27 μονάδες, με τον τζίρο να ανέρχεται σε € 3.900,00.

Η διαπραγμάτευση αφορούσε αποκλειστικά τους τίτλους της Interlife, δίχως να μεταβληθεί η τιμή της στην αγορά.

Σχετικά με το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 90.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 7.110 σε εντολές αγοράς. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 1.250 τίτλους σε εντολές αγοράς και 10.340 προς πώληση. Επιπλέον, με 2.500 μετοχές σε εκκρεμείς εντολές αγοράς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η Contract.

Στο διαπραγματευτικό ταμπλό της Αθήνας η μετοχή της Interlife κατέγραψε μικρή άνοδο (+0,50%) και βρίσκεται πλέον στα € 4,02. Η διαφορά με τη Ν.Ε.Α. υπολογίζεται σε € 0,12.