Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 12ης Σεπτεμβρίου2022

Στις 1.297,26 έκλεισε και τη σημερινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., απουσία επιτυχημένων διαπραγματεύσεων.

Σχετικά με το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 90.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 6.100 σε εντολές αγοράς, χωρίς εκκρεμείς εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 1.000 τίτλους σε εντολές αγοράς και 21.680 προς πώληση.

Στο ταμπλό της Αθήνας η Interlife υπέστη απώλειες, της τάξεως του 1,96% και η τιμή της προσγειώθηκε στα € 4,00. Ως εκ τούτου, η ψαλίδα με τη Ν.Ε.Α. έκλεισε στα € 0,10.