Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 8ης Σεπτεμβρίου2022

Στις 1.297,26 έκλεισε και τη σημερινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., με το τζίρο να ανέρχεται σε € 4.544,00.

Η ρευστότητα απορροφήθηκε στο σύνολό της από την Wealthavenue, χωρίς όμως να επέλθει κάποια διαφοροποίηση στην τιμή της μετοχής.

Σχετικά με το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 110.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 3.500 σε εντολές αγοράς και 100 σε εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 1.000 τίτλους σε εντολές αγοράς και 28.480 προς πώληση.

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η τιμή της Interlife συνέχισε την ανοδική πορεία καταγράφοντας εκ νέου άνοδο, της τάξεως του 0,49%. Η νέα τιμή διαμορφώνεται στα € 4,08 και το spread με τη Ν.Ε.Α. αυξήθηκε έτι στα € 0,18.