Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 6ης Σεπτεμβρίου2022

Στις 1.297,27 μονάδες παρέμεινε και σήμερα ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου μιας και δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές.

Η δραστηριότητα περιορίστηκε σε ανοιχτές εντολές για την αγοραπωλησία μετοχών και σε αυτό το πλαίσιο η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 110.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 3.750 σε εντολές αγοράς και μόλις 200 σε εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 2.000 τίτλους σε εντολές αγοράς και 16.600 προς πώληση. Ακόμη, 10 μετοχικοί τίτλοι βρίσκονται σε εντολές αγοράς για τη Theon International.