Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 29ης Αυγούστου 2022

Στις 1.297,22 μονάδες διαμορφώθηκε ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Ο τζίρος ανήλθε σε € 1.834,68, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου απορροφήθηκε από την iDNA Genomics. Η τιμή της εταιρείας δεν επηρεάστηκε. Αντίθετα, η τιμή της Wealthavenue ανέβηκε κατά 1,08%, φθάνοντας τα € 0,376.

Όσον αφορά τις μη ολοκληρωμένες συναλλαγές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 120.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 7.200 σε εντολές αγοράς και 2.500 σε εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 1.550 τίτλους σε εντολές αγοράς και 16.762 προς πώληση. Ακόμη, 2.000 μετοχές παραμένουν σε εκκρεμείς εντολές πώλησης για την Contract ενώ 6 μετοχικοί τίτλοι βρίσκονται σε εντολές αγοράς για τη Theon International. Τέλος, σε ανοιχτή εντολή αγοράς βρίσκονται και 20 προνομιακές μετοχές της Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακής.

Στην αγορά των Αθηνών η μετοχή της Interlife υποχώρησε ελαφρώς (-0,50%) και διαμορφώθηκε στα € 4,00. Η διαφορά με τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στα € 0,10.