Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 16ης Αυγούστου 2022

Σταθερά στις 1.297,44 μονάδες διατηρήθηκε ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με τις συναλλαγές επί των τίτλων των Interlife και Wealthavenue να μην έχουν αντίκτυπο στις τιμές τους. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε € 4.928,04.

Όσον αφορά τις εκκρεμείς εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 131.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 5.070 σε εντολές αγοράς και 2.566 σε εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 730 τίτλους σε εντολές αγοράς και 2.169 προς πώληση. Ακόμη, 2.000 μετοχές παραμένουν σε εκκρεμείς εντολές πώλησης για την Contract και 500 σε εντολές αγοράς εκ μέρους της Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε..

Στην αγορά των Αθηνών η Interlife κατέγραψε άνοδο 0,50% και διαμορφώθηκε στα € 4,04. Η διαφορά με τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. ανέρχεται πλέον σε € 0,10.