Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 9ης Αυγούστου 2022

Στις 1.297,44 μονάδες διατηρήθηκε σήμερα, Τρίτη 9 Αυγούστου ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου απουσία νέων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Όσον αφορά τις εκκρεμείς εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 90.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 980 σε εντολές αγοράς και 7.315 σε εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 1.090 τίτλους σε εντολές αγοράς και 16.859 προς πώληση. Επιπλέον, 2.130 μετοχές παραμένουν σε εκκρεμείς εντολές πώλησης για την Contract.