Τιμές κλεισίματος ΝΕΑς αγοράς την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των εταιρειών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 9ης Αυγούστου 2022: