Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 26ης Ιουλίου 2022

Στις 1.297,54 μονάδες έκλεισε ο Γ.Δ. της Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγοράς του Χ.Α.Κ. μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης.

Ο τζίρος ανήλθε μόλις σε  € 868,30, τα οποία δαπανήθηκαν επί των τίτλων της Wealthavenue,  η οποία είδε τη μετοχή της να ανεβαίνει στα € 3,450 (+0,29%).

Σχετικά με τις μη εκπληρωθείσες εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 80.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 2.010 σε εντολές αγοράς και 800 σε εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 600 τίτλους σε εντολές αγοράς και 1.230 προς πώληση. Ακόμη, 2.000 μετοχές εκκρεμούν σε εντολές πώλησης για την Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.