Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 20ης Ιουλίου 2022

Ούτε σήμερα μεταβλήθηκε η τιμή του Γενικού Δείκτη της Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγοράς του Χ.Α.Κ., η οποία εκτιμάται στις 1.297,12 μονάδες, παρά το γεγονός ότι ο τζίρος έφτασε τα € 30.000,00.

Η ρευστότητα απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετοχικούς τίτλους της Solidus Securities.

Σχετικά με τις μη εκπλρωθείσες εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 110.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 3.410 σε εντολές αγοράς. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 470 τίτλους σε εντολές αγοράς και 1.000 προς πώληση. Ακόμη, 2.000 μετοχές εκκρεμούν σε εντολές πώλησης για την Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ενώ και 200 μετοχές είναι σε ανοιχτές εντολές αγοράς για την Solidus.

Στο Χ.Α. η μετοχή της Interlife υποχώρησε περαιτέρω 1,49% και διαπραγματεύεται στα € 3,96. Το spread μεταξύ των δύο αγορών μειώθηκε συνεπώς σε € 0,06.