Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 18ης Ιουλίου 2022

Αμετακίνητος διατηρήθηκε και σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου, ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., ο οποίος εκτιμάται στις 1.297,12 μονάδες.

Ο τζίρος της ημέρας άγγιξε τα € 4.000,00 με το σύνολο της συναλλαγών να λαμβάνει χώρα επί των μετοχών της Wealthavenue, χωρίς να μεταβληθεί η τιμή.

Σχετικά με τις εντολές πράξεων σε εκκρεμότητα η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 110.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 1.110 σε εντολές αγοράς και 290 σε πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 580 τίτλους σε εντολές αγοράς και 2.250 προς πώληση.