Τιμές κλεισίματος ΝΕΑς αγοράς την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των εταιρειών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 28ης Ιουνίου 2022: