Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 27ης Ιουνίου 2022

Σταθερή παρέμεινε η αξία του Γενικού Δείκτη της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. μετά τη σημερινή συνεδρίαση, στις 1.297,13 μονάδες, απουσία νέων συναλλαγών.

Η δραστηριότητα αφορούσε αποκλειστικά μη εκπληρωθείσες εντολές. Πιο συγκεκριμένα, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 115.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 2.800 σε εντολές αγοράς. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 590 τίτλους σε εντολές αγοράς και 1.350 προς πώληση. Τέλος, 3.260 μετοχές προς πώληση έμειναν σε εκκρεμείς εντολές για την RichReach Corporation και 1.500 για την Contract ενώ 1.000 μετοχές βρίσκονται σε ανοιχτές εντολές αγοράς για την Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε..

Στο ταμπλό της Αθήνας, η μετοχή της Interlife συνέχισε την ανοδική της πορεία, κερδίζοντας 1,95% και φθάνοντας στα € 4,18. Η ψαλίδα ανάμεσα στις δύο αγορές άνοιξε περισσότερο και υπολογίζεται πλέον σε € 0,28.