Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 22ας Ιουνίου 2022

Κατά 0,10% σκαρφάλωσε ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., φθάνοντας έτσι στις 1.299,75 μονάδες.

Ο τζίρος ανήλθε σε  € 18.200,00 με τη διαπραγμάτευση να αφορά στο 100% την iDNA Genomics, η τιμή της οποίας πραγματοποίησε άνοδο της τάξης του 4,00% για να φθάσει στα € 26,00.

Σε ό,τι αφορά τις μη εκπληρωθείσες εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 85.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 3.200 σε εντολές αγοράς. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 570 τίτλους σε εντολές αγοράς και 1.500 προς πώληση. Τέλος, 3.260 μετοχές προς πώληση έμειναν σε εκκρεμείς εντολές για την RichReach Corporation.