Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 15ης Ιουνίου 2022

Ελάχιστη υπήρξε η μεταβολή για τον Γενικό Δείκτη της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., ο οποίος έκλεισε στις 1.295,47 μονάδες.

Η διαπραγματευτική δραστηριότητα ήταν πολύ μικρή με μόνη διαπραγματεύσιμη μετοχή αυτή της Wealthavenue, η οποία διαμορφώθηκε στα € 0,34.

Σε ό,τι αφορά τις μη εκπληρωθείσες εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 85.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 999 σε εντολές αγοράς. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 540 τίτλους σε εντολές αγοράς και 2.461 προς πώληση. Ακόμη, 3.260 μετοχές προς πώληση έμειναν σε εκκρεμείς εντολές για την RichReach Corporation και 1.250 για την Contract.