Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 10ης Ιουνίου 2022

Με μεταβολή της τάξεως του 0,03% προς τα πάνω έκλεισε τη συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., στις 1.296,34 μονάδες.

Η διαπραγματευτική δραστηριότητα αφορούσε τους τίτλους της Wealthavenue,  τιμή της οποίας πραγματοποίησε άνοδο 7,64%, αντισταθμίζοντας τις χθεσινές απώλειες (€ 0,338).

Σε ό,τι αφορά τις μη εκπληρωθείσες εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 138.500 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 2.200 σε εντολές αγοράς. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 580 τίτλους σε εντολές αγοράς και 1.005 προς πώληση. Ακόμη, 3.260 μετοχές προς πώληση έμειναν σε εκκρεμείς εντολές για την RichReach Corporation.

Στο Χ.Α. η τιμή της Interlife υποχώρησε κατά 0,96% και διαπραγματεύεται τώρα στα € 4,12. Το spread με τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. υπολογίζεται σε € 0,12.