Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 16ης Μαΐου 2022

Σταθερός παρέμεινε ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. στις 1.293,56 μονάδες, παρά τον τζίρο ύψους € 300.000,00 επί των τίτλων της iDNA Genomics.

Σχετικά με τις εκκρεμείς εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 78.500 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 2.250 σε εντολές αγοράς και 100 σε εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 2.550 μετοχές σε εντολές πώλησης και 1.580 σε εντολές αγοράς. Επιπλέον, 500 μετοχές βρίσκονται σε ανοιχτές εντολές πώλησης για την iDNA Genomics ενώ για τη Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή έμειναν 50 τίτλοι σε εντολές αγοράς και 90 σε εντολές πώλησης. Ακόμη, 250 μετοχές έμειναν σε εκκρεμείς εντολές πώλησης για την Contract.

Στην Αθήνα, η μετοχή της Interlife ανέβηκε και πάλι, αυτή τη φορά κατά 0,97% και διαπραγματεύεται πλέον στα € 4,18. Το spread με την αγορά κατά συνέπεια αυξήθηκε σε € 0,12.