Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 14ης Ιανουαρίου 2021

Σταθερός παρέμεινε σήμερα ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., στις 1.296,14 μονάδες, μιας και δεν πραγματοποιήθηκαν νέες συναλλαγές

Η δραστηριότητα αφορούσε αποκλειστικά μη εκπληρωθείσες εντολές όπως για την IQ GMG, η οποία έμεινε με 100 μετοχές σε εντολές αγοράς, καθώς παραμένει σε αναστολή ή την Interlife Ασφαλιστική, που έκλεισε τη συνεδρίαση με 2.820 μετοχές σε εντολές αγοράς και 1.055 σε ανοιχτές εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding έκλεισε με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης, κατά το σύνηθες, ενώ η Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. με 550 μετοχές σε εντολές αγοράς και 656 μετοχές σε εντολές πώλησης.